End Social Icons -->

Prehľad aktivít

Nachádzate sa tu

Ako sa zapojiť?

  1. Tu si prečítajte cielove_vedomosti_a_zrucnosti.pdf, ktoré žiaci majú získať počas 4 rokov prípravy na inštaláciu, údržbu a opravu moderných energetických zariadení.
  2. Tu si prečítajte oblasť a tematické celky ( nazvy_tem_celkov.pdf), pre ktoré hľadáme expertov na spoluprácu.
  3. Tu sa registrujte do systému expertného dobrovoľníctva.
  4. Po prihlásení sa do systému si vyberte odbor a tematický celok (môžete participovať aj na viacerých tematických celkoch). 
  5. Tu nás môžete kontaktovať pre viac informácií.

Ako sa zapojiť?

Tu si prečítajte nazvy_tem_celkov.pdf, ktoré žiaci počas 4 rokov odbornej prípravy absolvujú v rámci ich odbornej praxe.
Tu sa môžete informovať o školiacich priestororch škôl, ktoré sú už do expertného dobrovoľníctva zapojené a s firmami úspešne spolupracujú.
Tu sa registrujte do systému expertného dobrovoľníctva a vyžiadajte si informácie, ktoré Vás zaujímajú.

Ako sa zapojiť?

Tu si prečítajte oblasti, v ktorých majstri odborného výcviku prirpavujú žiakov na ich budúce remeslo.
Tu sa registrujte do systému expertného dobrovoľníctva a vyžiadajte si informácie, ktoré Vás zaujímajú.

Ako sa zapojiť?

Tu si prečítajte nazvy_tem_celkov.pdf, ktoré žiaci počas 4 rokov odbornej prípravy absolvujú v rámci ich odbornej praxe.
Tu sa môžete informovať o školiacich priestororch škôl, ktoré sú už do expertného dobrovoľníctva zapojené a s firmami úspešne spolupracujú.
Tu sa registrujte do systému expertného dobrovoľníctva a vyžiadajte si informácie, ktoré Vás zaujímajú.


 

Ako sa zapojiť?

Tu si prečítajte nazvy_tem_celkov.pdf, ktoré žiaci počas 4 rokov odbornej prípravy absolvujú v rámci ich odbornej praxe.
Tu sa registrujte do systému expertného dobrovoľníctva a vyžiadajte si informácie, ktoré potrebujete.