End Social Icons -->

Ponuka výhod členstva pre žiakov

Nachádzate sa tu

Výhody členstva pre žiakov

Klub pre mladých remeselníkov a podnikateľov, ktorí si vážia svoje remeslo a chcú využiť nové príležitosti. 

Informácie, vzdelávanie, rady a tipy na úspory energie, výhody – to všetko ponúka členstvo v Klube Úspešný remeselník. Prečítajte si výhody Klubu pre žiakov a staňte sa jeho členom.

  • Každoročne organizované odborné exkurzie do špičkových firiem, výskumných inštitúcií a technických odborných škôl doma aj v zahraničí s 80% zľavou z ceny exkurzie

  • Pomoc pri organizovaní výmenných pobytov na stredných odborných školách technického zamerania v zahraničí

  • Prax vo firmách v oblasti výroby a predaja, inštalácií, montáže a údržby elektrotechnických a energetických zariadení

  • 90 denný prístup do online kurzu „Energetické služby a poradenstvo“

Kurz Energetické služby a poradenstvo Vás bude sprevádzať v oblasti energetického poradenstva týkajúceho sa domácností alebo malej prevádzky. Je rozdelený do 4 hlavných sekcií. V kurze sa dozviete potrebné zákony, normy a vyhlášky, podľa ktorých sa riadi činnosť poskytovateľov energetických služieb a energetických audítorov (1), oboznámite sa so základnými pojmami a definíciami a naučíte sa hlavné rozdiely medzi nimi (2), na reálnom príklade si pozriete presný postup ako energeticky zhodnotiť rodinný dom alebo malú prevádzku (3) a taktiež získate praktickú ukážku energetického hodnotenia rodinného domu (4). V poslednej sekcii získate tipy, rady a možnosti beznákladových, nízkonákladových a vysokonákladových úsporách energie.

  • Súčasťou kurzu sú testy, ich vyhodnotenie a certifikát o absolvovaní kurzu.

  • Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na online kurz Energetické služby a poradenstvo

  • 90 denný prístup k online publikácii Energetické služby a poradenstvo

Publikácia Energetické služby a poradenstvo, jediná svojho druhu na slovenskom i českom trhu, pokrýva celú oblasť problematiky energetickej efektívnosti s dôrazom na úspory energie v domácnostiach a malých prevádzkach. Publikácia zahŕňa stručný prehľad o energii, rozdelenie nosičov energie pre praktické využitie a orientáciu v základných pojmoch súvisiacich s nosičmi a zdrojmi energie. Druhá oblasť zahŕňa oblasť platnej legislatívu, podľa ktorej sa služby energetického poradenstva riadia. Tretia časť sa zameriava na oblasť najnovších trendov v oblasti využívania energie, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Piata kapitola je venovaná problematike energetického poradenstva pre oblasť rodinných a bytových domov, administratívnych a výrobných objektov. Posledná kapitola pokrýva oblasť energetických služieb, ktoré podliehajú komplexnej legislatíve Európskej únie a zákonom SR. Zahŕňa oblasť ako napríklad spracovanie energetických analýz a energetických auditov, Rozúčtovanie vykurovacích nákladov   prevádzkovanie a údržba energetických zariadení či monitorovanie a hodnotenie spotreby energie ako aj iné významné a z pohľadu budúcnosti odborníkov z oblasti energetiky mimoriadne dôležité a perspektívne.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na publikáciu Energetické služby a poradenstvo

  • Databáza 150 tipov ako usporiť energiu v domácnostiach a malých prevádzkach

Výhody pre členov Klubu pre študentov sa pravidelne aktualizujú a rozširujú!