End Social Icons -->

Expertné dobrovoľníctvo

Nachádzate sa tu

Program expertného dobrovoľníctva prináša príležitosti, pomocou ktorých môžu experti z technických oblastí prispieť svojimi skúsenosťami ku skvalitneniu vzdelávania budúcich remeselníkov. Program je tu pre tých, ktorí majú chuť a vôľu venovať aspoň krátky čas na skvalitnenie prípravy mladých ľudí na ich budúce povolanie.

Ponúkame vám príležitosti na zapojenie sa do aktivít, ktoré sú potrebné a môžu významne zlepšiť odbornú prípravu žiakov z technicky orientovaných stredných škôl.  Garantmi celého programu sú skúsení odborníci, ktorí už roky spolu s partnermi zo súkromného a verejného sektora tvoria a implementujú na Slovensku svojim zameraním celkom unikátny 4-ročný študijný odbor technik energetických zariadení budov

Aktivity sú plánované spravidla na niekoľko hodín až mesiacov. Do niektorých je možné zapojiť sa priamo z vašej kancelárie (napr. do tvorby online učebných materiálov a pracovných listov), pre iné je potrebná spolupráca s vybranou strednou odbornou školou (pri poskytnutí odborného školenia, odbornej prednášky, zorganizovaní odbornej exkurzie do výrobnej prevádzky a pdoobne) alebo priamo so žiakmi v prípade vašej ponuky poskytnúť žiakom  školy prax v odbore. Čas potrebný na zapojenie sa do aktivít závisí od zvolenej aktivity. U jednorazovej aktivity sa čas venovaný dobrovoľným aktivitám môže obmedziť na 2 – 4 hodiny, inokedy to môžu byť napr. 2 hodiny týždenne počas 1 mesiaca. Zvoľte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje a prispejte aj Vy k modernému vzdelávaniu budúcich odborníkov.

Ďakujeme.

Tu nájdete stručný prehľad aktivít