End Social Icons -->

Ponuka výhod členstva pre firmy

Nachádzate sa tu

Výhody členstva v Klube pre firmy

Klub pre tých, ktorí chcú držať krok s inováciami

  • 90 denný prístup do online kurzu „Energetické služby a poradenstvo“

Kurz Energetické služby a poradenstvo Vás bude sprevádzať v oblasti energetického poradenstva týkajúceho sa domácností alebo malej prevádzky. Je rozdelený do 4 hlavných sekcií. V kurze sa dozviete potrebné zákony, normy a vyhlášky, podľa ktorých sa riadi činnosť poskytovateľov energetických služieb a energetických audítorov (1), oboznámite sa so základnými pojmami a definíciami a naučíte sa hlavné rozdiely medzi nimi (2), na reálnom príklade si pozriete presný postup ako energeticky zhodnotiť rodinný dom alebo malú prevádzku (3) a taktiež získate praktickú ukážku energetického hodnotenia rodinného domu (4). V poslednej sekcii získate tipy, rady a možnosti beznákladových, nízkonákladových a vysokonákladových úsporách energie.
Súčasťou kurzu sú testy, ich vyhodnotenie a certifikát o absolvovaní kurzu.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na online kurz Energetické služby a poradenstvo


Len v Klube Úspešný remeselník získate navyše

  • 90 denný prístup k online publikácii Energetické služby a poradenstvo

Publikácia Energetické služby a poradenstvo, jediná svojho druhu na slovenskom i českom trhu, pokrýva celú oblasť problematiky energetickej efektívnosti s dôrazom na úspory energie v domácnostiach a malých prevádzkach. Publikácia zahŕňa stručný prehľad o energii, rozdelenie nosičov energie pre praktické využitie a orientáciu v základných pojmoch súvisiacich s nosičmi a zdrojmi energie. Druhá oblasť zahŕňa oblasť platnej legislatívu, podľa ktorej sa služby energetického poradenstva riadia. Tretia časť sa zameriava na oblasť najnovších trendov v oblasti využívania energie, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Piata kapitola je venovaná problematike energetického poradenstva pre oblasť rodinných a bytových domov, administratívnych a výrobných objektov. Posledná kapitola pokrýva oblasť energetických služieb, ktoré podliehajú komplexnej legislatíve Európskej únie a zákonom SR. Zahŕňa oblasť ako napríklad spracovanie energetických analýz a energetických auditov, Rozúčtovanie vykurovacích nákladov   prevádzkovanie a údržba energetických zariadení či monitorovanie a hodnotenie spotreby energie ako aj iné významné a z pohľadu budúcnosti odborníkov z oblasti energetiky mimoriadne dôležité a perspektívne.

  • Databáza 150 tipov, rád a možností ako usporiť energiu v domácnostiach a malých prevádzkach

  • Prístup do pravidelne aktualizovanej databázy škôl a študentov stredných odborných škôl technického zamerania

  • Dokumenty na stiahnutie – vzory zmlúv a dohôd ako uzatvoriť právne vzťahy so školou a študentom na účely prípravy žiakov stredných škôl na ich budúce remeslo 

Ďalšie prínosy v Klube

  • reklama a propagácia vašej firmy na portáli uspesnyremeslenik.sk  (logo, PR články o firme a jej produktoch)

  • online testy o pojmoch, zákonoch, normách a vyhláškach z oblasti energetického poradenstva

  • každoročne organizované odborné exkurzie do špičkových firiem, výskumných inštitúcií a technických odborných škôl doma aj v zahraničí s 20% zľavou zájazdu

  • umiestnenie inzerátov na portáli uspesnyremeslnik.sk

Výhody pre členov Klubu sa pravidelne aktualizujú a rozširujú!